Vi selger oboer av merke Buffet Crampon og Yamaha. Profesjonelle modeller kan etter avtale prøves i fabrikken.